Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Tilskud

Offentligt tilskud

I år 2019 udgør det offentlige tilskud :

kr. 4.129,- til første høreapparat

kr. 2.373,- til andet høreapparat

Tilskuddet kan opnås, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Du er over 18 år
  • Du har ikke modtaget høreapparater helt eller delvist betalt af det offentlige i de seneste 4 år
  • Du har som førstegangsbruger en henvisning fra en ørelæge.

Medicinkort

Har du medicinkort og får du i forvejen bla. tilskud til medicin, så kan du få dækket op til 85% af egenbetaling på dine nye høreapparater.

Sygeforsikring "Danmark"

Sygeforsikring “danmark" yder ligeledes et tilskud ud over det offentlige tilskud.

Der ydes max 50% af egenbetalingen i tilskud.

Tilskud Gruppe 1 og 2 op til kr. 1.500,- pr. høreapparat

Tilskud Gruppe 5 op til kr. 1.000,- pr. høreapparat

Denne klinik er 

certificeret af Oticon.

Oticon samarbejder med Ældre Sagen,

for tryghed hele vejen.