Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Typer af høretab

Årsager til høretab

Der kan være mange årsager til høretab. Alder og støj er de to mest almindelige.

Alder
Høretab er en naturlig konsekvens af det at blive ældre. Vores høreevner bliver dårligere fra omkring 30- eller 40-års alderen, og næsten halvdelen af alle mennesker over 50 har svært ved at forstå tale i støjende omgivelser. 

Og når vi når 80-års alderen, lider mere end 75 % af et høretab.

​Støj

Støj på arbejdet er en almindelig årsag til høretab. Men også høj musik kan være til stor skade for hørelsen. Musik er hovedårsagen til, at så mange unge mennesker har nedsat hørelse.

Andre årsagerHøretab kan også have andre årsager end dem, som er nævnt ovenfor. Sygdom, infektioner, medicin, arv eller fysisk skade kan også spille en rolle.

Kilde: Oticon

Denne klinik er 

certificeret af Oticon.

Oticon samarbejder med Ældre Sagen,

for tryghed hele vejen.