Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Valg af høreapparat

Afhængigt af hvilken type af høretab du har, så anbefaler vi et udvalg høreapparattyper som passer til dig.

Faktorer der tages hensyn til ved valg af høreapparat:

  • Type og omfang af høretabet
  • Ørets anatomi/opbygning (f.eks. smal/stor øregang)
  • Allergier, væske fra øregang mv.
  • Fingermotorik/bevægelighed
  • Fritidsaktiviteter
  • Erhvervsaktivitet

Denne klinik er 

certificeret af Oticon.

Oticon samarbejder med Ældre Sagen,

for tryghed hele vejen.